مشاهده همه 17 نتیجه

پيراهن آنجلا

145,000 تومان
كرپ وارداتي برند shein راحت و خنك/قواره دار مهم١/كرم 3xl و اجريxl بدون بند كمر هستن و قيمتشو تخفيف خورده مهم٢/رنگ سبز پايينش دامني نيست و شلواركيه كمر پيراهن قابل جمع شدن با بند xl/قد٩٥ دورسينه و كمر١١٠ 2xl/قد٩٧ دورسينه و كمر ١٢٠ 3xl/قد٩٨ دورسينه و كمر١٢٥ 4xl/قد١٠١ دورسينه و كمر ١٣٠

تاپ شايلي

128,000 تومان

كرپ لطيف و سبك

كشساني ندارد/قواره بزرگ

2xl/قد٧٠ دورسينه١٣٠

3xl/قد٧٠ دورسينه١٣٨

4xl/قد٧٠ دورسينه١٥٠

تيشرت جانت

115,000 تومان
نخ لنين وارداتي كشساني ندارد اسمال مناسب سايز ٣٦-٣٨ قد٥٥ دورسينه٩٥ حلقه استين١٧ مديوم مناسب سايز٣٨-٤٠ قد٥٥ دورسينه١٠٠ حلقه استين١٧ چهارايكس مناسب سايز٤٤-٤٦ قد٦٠ دورسينه١١٥ حلقه استين١٩ پنج ايكس مناسب سايز ٤٦-٤٨ قد٦٠ دورسينه١٢٠ حلقه استين٢٠

دورس newyork

148,000 تومان
دورس سبک توکرکی وارداتی تکرنگ سفید،کشسانی کمی دارد Xl/قد۶۴،دورسینه۱۰۲،دوربازو۳۶ 4xl/قد۷۰،دورسینه۱۲۰،دوربازو۴۰ 5xl/قد۷۲،دورسینه۱۲۴،دوربازو۴۲

شرت سایز بزرگ‌ DIE RRO

35,000 تومان
اول اینکه این یه کار سایز بززززرگه با فاق بلند شورت قواره دار وارداتی فاق بلند 3x: دور شکم ۷۵ فاق۳۱ ً‌4x: دور شکم ۸۰ فاق۳۲ 5x:دور شکم ۸۵ فاق ۳۵ اندازها بدون کشسان است حدود ۲۵ سانت کشسانی دارد رنگ‌های موجود 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 🟥 آبی:فقط ۳ایکس 🟥سفید :فقط ۴ایکس 🟥سرخابی :۳ایکس و ۴ایکس 🟥کرم:۴ایکس و ۵ ایکس 🟥بنفش :۳ایکس و ۵ایکس 🟥سرمه ای :فقط ۴ایکس 🟥مشکی:۳ایکس و ۵ایکس 🟥صورتی :فقط ۵ایکس

شرت نارين

45,000 تومان
نخي باكيفيت برند نارين قواره دار سايزبزرگ 3xl مناسب سايز ٤٦تا٥٠ فاق٣٢ عرض٣٩ باكشساني٤٩ 4xl مناسب سايز ٤٨تا٥٢ فاق٣٣ عرض٤١ باكشساني٥١

شوميز بانشي

كرپ حرير وارداتي كشساني ندارد m قد٦٠ استين٥٧ سرشانه٨ دورسينه٩٢ دوربازو٣٢ l قد٦٢ استين٥٧ سرشانه٨ دورسينه٩٨ دوربازو٣٢ xl قد٦٣ استين٥٧ سرشانه٩ دورسينه١٠٢ دوربازو٣٤ 2xl قد٦٤ استين٥٧ سرشانه١٠ دورسينه١٠٤ دوربازو٣٤ 3xl قد٦٥ استين٥٨ سرشانه١٠ دورسينه١٠٨ دوربازو٣٤ 4xl قد٦٥ استين٥٨ سرشانه١١ دورسينه١١٢ دوربازو٣٤ 5xl قد٦٦ استين٥٩ سرشانه١١.٥ دورسينه١١٦ دوربازو٣٦

شوميز پاتروس

168,000 تومان
كرپ براق و لطيف وارداتي كيفيت عالي/قواره كوچك/بدون كشساني  مشكي و زردطلايي L/قد٧٠ دورسينه٩٢ دوربازو٣٤ xl/قد٧٠ دورسينه٩٦ دوربازو٣٦ 2xl/قد٧٢ دورسينه١٠٠ دوربازو٣٦ 3xl/قد٧٤ دورسينه١٠٤ دوربازو٣٨ 4xl/قد٧٤ دورسينه١١٠ دوربازو٤٠

شوميز پيچازي

168,000 تومان

كرپ لطيف و سبك

كشساني ندارد/قواره فيت

براي اينكه راحت باشه باتوجه به اندازه ها يك سايز بزرگتر انتخاب كنيد

s/قد٦٠ استين٥٥ سرشانه١٠ دورسينه٨٤ دوربازو٢٨

m/قد٦١ استين٥٦ سرشانه١١ دورسينه٨٨ دوربازو٣٠

xl/قد٦٤ استين٥٨ سرشانه١٢ دورسينه٩٤ دوربازو٣٠

2xl/قد٦٥ استين٥٩ سرشانه١٣ دورسينه١٠٠ دوربازو٣٢

4xl/قد٦٧ استين٦٠ سرشانه١٤ دورسينه١٠٥ دوربازو٣٦

شوميز ژاكلين

كرپ پلي استر لطيف وارداتي بدون كشساني باتوجه به اينكه قواره كوچك و جلوبسته هست،ميتونيد يك تا دو سايز بزرگتر انتخاب كنيد برش هلالي جلوي شوميز حالت ساتن داره s قد٥٨ دورسينه٨٦ دوربازو٣٠ m قد٦٠ دورسينه٩٠ دوربازو٣٢ l قد٦٢ دورسينه٩٢ دوربازو٣٢ xl قد٦٥ دورسينه١٠٠ دوربازو٣٤ 2xl قد٦٥ دورسينه١٠٥ دوربازو٣٤ 3xl قد٦٦ دورسينه١١٠ دوربازو٣٦ 4xl قد٦٨ دورسينه١١٤ دوربازو٣٨ 5xl قد٧٠ دورسينه١٢٠ دوربازو٤٠

شوميز ملورين

120,000 تومان
كرپ حرير وارداتي كشساني ندارد اكثرا رنگ كرم استخواني هستن ممكنه بصورت رندم رنگ كرم نخودي ارسال شود سايزبندي مديوم قد٥٩ آستين٥٧ سرشانه٨.٥ دورسينه٨٦ دوربازو٣٢ لارج قد٦٠ آستين٥٨ سرشانه٩.٥ دورسينه٩٢ دوربازو٣٤ ايكس لارج قد٦٢ استين٥٩ سرشانه٩.٥ دورسينه٩٥ دوربازو٣٦ دوايكس لارج قد٦٣ استين٥٩ سرشانه١٠ دورسينه١٠٤ دوربازو٣٦ سه ايكس لارج قد٦٣ استين٥٩ سرشانه١٠ دورسينه١٠٨ دوربازو٣٨ چهارايكس لارج قد٦٤ استين٥٩ سرشانه١٠ دورسينه١١٢ دوربازو٤٠

شوميز واينا

168,000 تومان
كرپ پلي استر لطيف وارداتي كشساني ندارد s/قد٦٧ دورسينه ١٠٠ دور بازو ٤٤  m/ قد ٧٠ دور سينه ١٠٤ دور بازو ٤٤  L/  قد ٧٠ دور سينه ١٠٨ دور بازو ٤٨ xl/ قد ٧٠ دور سينه ١١٠ دور بازو ٤٨ 2xl/ قد ٧٢ دور سينه ١٢٠ دور بازو ٥٠ 4xl/ قد ٧٤ دور سينه ١٢٤ دور بازو ٥٠ 5xl/ قد ٧٦ دور سينه ١٢٨ دور بازو ٥٢

شومیز الین

138,000 تومان
نخی قواره دار وارداتی بدون كشساني لبه پايين شوميز كشي سایزبندی 1x/قد۷۲ و قدآستین۵۲ دورسینه۱۲۶ و دوربازو۴۰ 3x/قد۷۳ و قدآستین۵۳ دورسینه۱۴۴ و دوربازو۴۸ 4x/قد۷۵ و قدآستین۵۴ دورسینه۱۵۰ و دوربازو۵۰

شومیز خط دار

88,000 تومان98,000 تومان
کرپ پلی استر وارداتی دوخت کار تمیز قواره کوچک قد ۵۸تا۶۲ وقدآستین ۵۵تا۵۸ S/دورسینه ۲۸ ودوربازو۲۸ M/دورسینه۸۸ ودوربازو۳۰ Xl/دورسینه۹۲ ودوربازو۳۲ 3xl/دورسینه۱۰۰ ودوربازو۳۴ 4xl/دورسینه۱۰۲ ودوربازو۳۶  

شومیز سالیوان

135,000 تومان
کرپ پلی استر لطیف وارداتی بدون کشسانی۷ M قدجلو۶۱ قدپشت۶۶ آستین۵۸ سرشانه۱۱ دورسینه۱۰۰ دوربازو۳۲ L قدجلو۶۵ قدپشت۷۰ استین۶۰ سرشانه۱۱.۵ دورسینه۱۰۵ دوربازو۳۴ Xl قدجلو۶۵ قدپشت۷۰ استین۶۱ سرشانه۱۲ دورسینه۱۱۰ دوربازو۳۶ Xxl قدجلو۶۶ قدپشت۷۳ استین۶۲ سرشانه۱۲.۵ دورسینه۱۱۵ دوربازو۳۶ 3xl قدجلو۶۷ قدپشت۷۳ استین۶۳ سرشانه۱۳ دو سینه۱۱۸ دوربازو۳۸ 4xl قدجلو۶۷ قدپشت۷۵ استین۶۴ سرشانه۱۳.۵ دورسینه۱۲۲ دوربازو۴۰ 5xl قدجلو۷۰ قدپشت۷۵ استین۶۵ سرشانه۱۴ دورسینه۱۲۶ دوربازو۴۲

کت ترنج

148,000 تومان
نخی کشی وارداتی نرم و خنک آبی_مرجانی(گلبهی)_مشکی_سبز(یشمی) قواره فیت  هر سایز ۱۰سانت کشسانی دارد L/قد۶۹ دورسینه۸۸ و دوربازو۳۶ Xl/قد۷۱ دورسینه۹۵ و دوربازو۳۶ 2xl/قد۷۲ دورسینه۱۰۶ و دوربازو۳۸ 3xl/قد۷۵ دورسینه۱۰۸ و دوربازو۳۸ 4xl/قد۷۵ دورسینه۱۱۲ و دوربازو۴۰ 5xl/قد۷۵ دورسینه۱۱۸ و دوربازو۴۰  

کت ریسا

125,000 تومان
کرپ وارداتی بدون آستر جلوباز  S قد۵۸ دورسینه۹۲ دوربازو۳۲ فاصله دوشانه۳۹ M قد۵۸ دورسینه۹۴ دوربازو۳۲ فاصله دوشانه۴۰ L قد۵۸ دورسینه۹۶ دوربازو۳۴ فاصله دوشانه۴۱ 2xl قد۶۰ دورسینه۱۰۶ دوربازو۳۸ فاصله دوشانه۴۳ 3xl قد۶۲ دورسینه۱۰۸ دوربازو۳۸ فاصله دوشانه۴۴ 4xl قد۶۳ دورسینه۱۱۰ دوربازو۴۰ فاصله دوشانه۴۵