شلوار بابونه

198,000 تومان
جین وارداتی  قواره کوچک_تکرنگ گلدوزی شده _ بدون کشسانی S/قد۹۰ و قدفاق۳۰ دورکمر۶۴ دورباسن۸۶ دورران۵۰ M/قد۹۰ و قدفاق۳۰ دورکمر۶۶ دورباسن۹۰ و دورران۵۰ L/قد۹۰ و قدفاق۳۳ دورکمر۷۲ دورباسن۱۰۰ و دورران۵۶ Xl/قد۹۲ و قدفاق۳۵ دورکمر۷۶ دورباسن۱۰۰ و دورران۶۲

شلوار تايسون

275,000 تومان
جين دمپاگشاد مشكي كشساني خيلي كم ٤٢/قد١٠٠ فاق٢٨ دوركمر٨٤ دورباسن١٠٤ دورران٥٦ عرض دمپا٢٨ ٤٤/قد١٠٠ فاق٢٨ دوركمر٨٨ دورباسن١٠٨ دورران٥٨ عرض دمپا٢٩ ٤٦/قد١٠٠ فاق٢٩ دوركمر٩٢ دورباسن١١٠ دورران٦٠ عرض دمپا٣٠ ٤٨/قد١٠٠ فاق٢٩ دوركمر٩٨ دورباسن١١٤ دورران٦٤ عرض دمپا٣١

شلوار دمپا

195,000 تومان
جین وارداتی تکرنگ و بدون کشسانی قد۹۲ و قدفاق۳۰ سایزm/دورکمر۷۰ دورباسن۹۰ دورران۵۲ عرض دمپا۲۶ سایزL/دورکمر۷۲ دورباسن۹۴ دورران۵۴ عرض دمپا۲۷

شلوار كلوريس

245,000 تومان
جين وارداتي بدون كشساني/فيت اسمال قد٨٨ فاق٢٩ دوركمر٧٠ دورباسن٩٢ دورران٥٢ عرض دمپا١٥ مديوم قد٨٨ فاق٣٠ دوركمر٧٢ دورباسن٩٤ دورران٥٤ عرض دمپا١٥ لارج قد٨٨ فاق٣٠ دوركمر٧٦ دورباسن٩٨ دورران٥٤ عرض دمپا١٦

شلوار لیو

195,000 تومان
جین وارداتی برند new look کشی و جذب (skinny) مناسب نوجوان و بزرگسال به همه اندازه های زیر حدود ۱۰سانت کشسانی هم اضافه کنید ۲۲ قد۹۳ فاق۳۰ دورکمر۵۸ دورباسن۷۴ دورران۴۴ ۲۴ قد۹۸ فاق۳۰ دورکمر۶۰ دورباسن۷۵ دورران۴۶ ۲۸ قد۱۰۰ فاق۳۱ دورکمر۶۸ دورباسن۸۰ دورران۵۰ ۳۰ قد۱۰۰ فاق۳۳ دورکمر۷۴ دورباسن۸۸ دورران۵۴ ۳۱ قد۱۰۰ فاق۳۳ دورکمر۷۸  دورباسن۹۰ دورران۵۵ ۳۲ قد۱۰۰ فاق۳۳ دورکمر۸۴ دورباسن۹۶ دورران۵۸ ۳۴ قد۱۰۰ فاق۳۳ دورکمر۸۶ دورباسن۹۸ دورران۶۰ ۳۶ قد۱۰۳ فاق۳۳ دورکمر۹۰ دورباسن۱۰۲ دورران۶۲