پيراهن ماكسي دريا

215,000 تومان
نخ الياف وارداتي كشساني ندارد/استين سه سانت لارج قد١٢٥ دورسينه٩٨ دورباسن١٦٠ ايكس لارج قد١٢٥ دورسينه١٠٤ دورباسن١٧٥ سه ايكس لارج قد١٢٨ دورسينه١١٥ دورباسن١٨٥

جامپر آيسل

165,000 تومان
كتان وارداتي كشساني ندارد كمركش قابل تنظيم/بغل جيب سايز١/مناسب ٣٤-٣٦ قد٧٦ دورسينه٨٤ دورباسن٨٦ سايز٢/مناسب٣٦-٣٨ قد٧٦ دورسينه٨٨ دورباسن٩٢ سايز٣/مناسب ٣٨-٤٠ قد٧٨ دورسينه٩٤ دورباسن١٠٠ سايز٤/مناسب ٤٠-٤٢  قد٧٨ دورسينه٩٦ دورباسن١٠٤

سارافون جین

148,000 تومان
جین کاغذی جیب بالا نما، سرشانه باز تا کمر قد حدود ۱۰۵سانت (قدبالاتنه حدود۴۰ سانت) دورکمر هرسایز=سایز×۲

سارافون ماکسی

135,000 تومان
ماکسی کرپ آستردار کمرچیندار رنگ آبی بدون کمربند سبز و زرد دارای کمربند قد ۱۳۳ دورسینه سایزیک ۹۸ سایزدو ۱۰۰ سایزسه ۱۰۴ سایزچهار ۱۰۶