پیراهن ماکسی دریا

215,000 تومان
نخ الياف وارداتي كشساني ندارد/استين سه سانت لارج قد١٢٥ دورسينه٩٤ دورباسن١٦٠ ايكس لارج قد١٢٥ دورسينه١٠٤ دورباسن١٧٥ سه ايكس لارج قد١٢٨ دورسينه١١٥ دورباسن١٨٥

جامپر wewe

128,000 تومان
سرهمي دامني كرپ حرير استردار كمركش اسمال قد٨٠ دورسينه٩٥ دوركمر٧٥ تا١٠٥ مديوم قد٨٠ دورسينه١٠٠ دوركمر٧٨تا١٠٨

جامپر آيسل

145,000 تومان165,000 تومان
كتان وارداتي كشساني ندارد كمركش قابل تنظيم/بغل جيب سايز١/مناسب ٣٤-٣٦ قد٧٦ دورسينه٨٤ دورباسن٨٦ سايز٢/مناسب٣٦-٣٨ قد٧٦ دورسينه٨٨ دورباسن٩٢ سايز٣/مناسب ٣٨-٤٠ قد٧٨ دورسينه٩٤ دورباسن١٠٠ سايز٤/مناسب ٤٠-٤٢  قد٧٨ دورسينه٩٦ دورباسن١٠٤

رامپر shein

145,000 تومان
كرپ سبك وارداتي بند قابل تنظيم،كشساني ندارد/كمركش برند shein قواره دار/هر سايز به سايزهاي بزرگتر هم ميخوره xl قدحدود٨٥،دورسينه١١٥،دوركمر٨٠باكشساني١١٨، دورران٨٤ دورباسن١٣٠ 2xl  قد حدود ٨٥، دورسينه١٢٠ دوركمر٨٥ باكشساني١٣٠ دورران٩٤ دورباسن١٤٠ 3xl قدحدود٨٥،دورسينه١٢٥،دوركمر٩٦باكشساني١٣٦  دورران٩٨ دورباسن١٤٥ 4xl قد حدود ٨٥،دورسينه١٣٠، دوركمر٩٥ باكشساني١٤٠ دورران١٠٠ دورباسن١٥٠

سارافون ماکسی

108,000 تومان135,000 تومان
ماکسی کرپ آستردار کمرچیندار رنگ آبی بدون کمربند سبز و زرد دارای کمربند قد ۱۳۳ دورسینه سایزیک ۹۸ سایزدو ۱۰۰ سایزسه ۱۰۴ سایزچهار ۱۰۶