بلوز استین پولک

125,000 تومان
نخ پنبه کشی تکرنگ تک سایز مناسب -۳۸-۴۰-۴۲ قد۶۰ استین حدود۳۵ دورسینه۱۰۰

بلوز پاییزه نالتی

270,000 تومان
بافت نرم و باکیفیت ضخامت متوسط/پاییزه کشسانی دارد/قواره دار/هر سایز تا دو سایز بزرگتر میخوره اسمال/قد۶۸ دورسینه ۱۰۰ دوربازو۳۸ مدیوم/قد۷۰ دورسینه۱۰۸ دوربازو۳۸ لارج/قد۷۲ دورسینه۱۱۰ دوربازو۴۰ ایکس لارج/قد۷۵ دورسینه۱۱۵ دوربازو۴۰

بلوز کبریتی نیولا

168,000 تومان
نخ كبريتي لطيف و سبك قواره استاندارد اسمال/قد٦٩ دورسينه٩٠ دوربازو٣٤ مديوم/قد٧٠ دورسينه٩٦ دوربازو٣٦ لارج/قد٧٤ دورسينه١٠٠ دوربازو٤٠ ايكس لارج/قد٧٥ دورسينه١٠٨ دوربازو٤٠ سه ايكس/قد۷۵ دورسینه۱۱۸ دوربازو۴۲

پيراهن آستين كوتاه

178,000 تومان

نخ داكرون ترك

پيران مردانه/كشساني ندارد اسمال قد 70 دور سینه 96 دور بازو 38 قد آستین 25 عرش شانه 15 ⚜️مدیوم قد 71 دور سینه 100 دور بازو 40 قد آستین 26 عرض شانه 16 ⚜️لارج قد 72 دور سینه 104 دور بازو 40 قد آستین 26 عرض شانه 16 ⚜️ایکس لارج قد 74 دور سینه 108 دور بازو 44 قد آستین 26 عرض شانه 17 ⚜️دو ایکس لارج قد 75 دور سینه 114 دور بازو 44 قد آستین 27 عرض شانه 19

تونیک چهارخانه سیلا

268,000 تومان
نخی باکیفیت آهاردار سایزبندی xl/قدحدود۷۰ سرشانه۱۶ استین۵۶ دورسینه۱۰۲ دوربازو۳۴ xxl/قد حدود۷۰ سرشانه۱۶ استین۵۷ دورسینه۱۱۲ دوربازو۳۶

تونیک کاپرا

198,000 تومان235,000 تومان
كرپ نخ وارداتي كشساني ندارد قواره كوچك باتوجه به اندازه ها ترجيحا يك يا دو سايز بزرگتر انتخاب كنيد رنگ سفید ایرادداره و تخفیف خورده s/ قد٧٥ آستين٥١ سرشانه١٢ دورسينه٩٠ دوربازو٣٢ m/قد٧٥ آستين٥١ سرشانه١٢ دورسينه٩٢ دوربازو٣٤ L/قد٧٨ آستين٥٢ سرشانه١٣ دورسينه٩٨ دوربازو٣٤ xl/قد٨٠ آستين٥٣ سرشانه١٣ دورسينه١٠٠ دوربازو٣٦

تونیک کبریتی آتیلا

275,000 تومان
مخمل کبریتی باکیفیت نرم و لطیف/ضخامت متوسط هر سایز برای سایزهای بزرگتر هم  مناسبه سانتها چک شود سایزxl/قدجلو۶۶ قدپشت۷۶ سرشانه۱۸ استین۵۳ دورسینه۱۱۴ دوربلزو۴۲ دورباسن۱۲۰ سایزxxl/قدجلو۷۰ قدپشت۷۸ سرشانه۱۹ استین۵۵ دورسینه۱۱۸ دوربازو۴۲ دورباسن۱۲۴

تونیک وایلا

358,000 تومان
پارچه ميكرو چهارفصل نرم و لطیف/كشساني ندارد ⚜️سایز S قد ۷۲ دور سینه ۱۰۲ دور بازو ۳۲ سرشانه ۱۸ قد آستین ۴۴ ⚜️سایز M قد ۷۲ دور سینه ۱۰۶ دور بازو ۳۴ سرشانه ۱۸ قد آستین ۴۴ ⚜️سایز XL قد ۷۲ دور سینه ۱۱۶ دور بازو ۳۶ سرشانه ۱۸ قد آستین ۴۴

شوميز پرستو

148,000 تومان
نخ لنين باكيفيت وارداتي كشساني ندارد/پشت چيندار ⚜️اسمال قد ۶۵ دور سینه ۹۶ دور بازو ۴۰ ⚜️ لارج قد ۶۵ دور سینه ۱۰۰ دور بازو ۴۰ ⚜️ایکس لارج قد ۶۵ دور سینه ۱۰۶ دور بازو ۴۴ ⚜️۲ ایکس لارج قد ۶۶ دور سینه ۱۰۸ دور llبازو ۴۶ ⚜️۳ ایکس لارج قد ۶۹ دور سینه ۱۱۸ دور بازو ۴۶

شوميز ديبا

120,000 تومان
حرير وارداتي تكرنگ بدون كشساني اسمال قد٥٧ دورسينه٩٠ دوربازو٣٠ مديوم قد٥٨ دورسينه٩٦ دوربازو٣٢ لارج قد٦٠دورسينه١٠٠ دوربازو٣٤

شوميز ژاكلين

135,000 تومان
كرپ پلي استر لطيف وارداتي بدون كشساني باتوجه به اينكه قواره كوچك و جلوبسته هست،ميتونيد يك تا دو سايز بزرگتر انتخاب كنيد برش هلالي جلوي شوميز حالت ساتن داره s قد٥٨ دورسينه٨٦ دوربازو٣٠ m قد٦٠ دورسينه٩٠ دوربازو٣٢ l قد٦٢ دورسينه٩٢ دوربازو٣٢ xl قد٦٥ دورسينه١٠٠ دوربازو٣٤ 2xl قد٦٥ دورسينه١٠٥ دوربازو٣٤ 3xl قد٦٦ دورسينه١١٠ دوربازو٣٦ 4xl قد٦٨ دورسينه١١٤ دوربازو٣٨ 5xl قد٧٠ دورسينه١٢٠ دوربازو٤٠

شوميز واينا

168,000 تومان
كرپ پلي استر لطيف وارداتي كشساني ندارد s/قد٦٧ دورسينه ١٠٠ دور بازو ٤٤  m/ قد ٧٠ دور سينه ١٠٤ دور بازو ٤٤  L/  قد ٧٠ دور سينه ١٠٨ دور بازو ٤٨ xl/ قد ٧٠ دور سينه ١١٠ دور بازو ٤٨ 2xl/ قد ٧٢ دور سينه ١٢٠ دور بازو ٥٠ 4xl/ قد ٧٤ دور سينه ١٢٤ دور بازو ٥٠ 5xl/ قد ٧٦ دور سينه ١٢٨ دور بازو ٥٢

شومیز flowers

195,000 تومان
حرير باكيفيت و خوش دوخت كشساني ندارد/تكرنگ ٣٦/قد٦٧ سرشانه١٢ آستين٦٠ دورسينه٩٥ دوربازو٣٠ ٤٠/قد٦٨ سرشانه١٢.٥ آستين٦٢ دورسينه١٠٢ دوربازو٣٤ ٤٢/قد٦٩ سرشانه١٢.٥ آستين٦٣ دورسينه١٠٥ دوربازو٣٤ ٤٤/قد٦٩ سرشانه١٢.٥ آستين٦٣ دورسينه١١٠ دوربازو٣٦ ٤٦/قد٧٠ سرشانه١٢.٥ آستين٦٣ دورسينه١١٥ دوربازو٣٦  ٤٨قد٧٢ سرشانه١٣ آستين٦٣ دورسينه١٢٠ دوربازو٣٨

شومیز آدریا

170,000 تومان
شومیز آدریا ۱۲۰ تومان نخی وارداتی گلدوزی اسلاید دو s,m اسلاید سه s اسلاید چهار m قواره استاندارد سایزS قد۶۳ آستین۵۷ سرشانه۱۱ دورسینه۹۲ دوربازو۳۰ سایزM قد۶۴ آستین۵۸ سرشانه۱۲ دورسینه۹۴ دوربازو۳۲

شومیز آستین کوتاه خالخالی

198,000 تومان
کرپ و نخ وارداتی باکیفیت بعضی هاش نخی و‌بعضی هاش کرپ نخ هستن (ارسال رندوم) قواره کار کمی کوچک سایزبندی اسمال/قد۵۶ سرشانه۶/۵ استین۲۰ دورسینه۸۸ دوربازو۳۰ مدیوم/قد۵۶ سرشانه۶/۵ استین۲۰/۵ دورسینه۹۲ دوربازو۳۲ لارج/قد۵۷ سرشانه۷ استین۲۱ دورسینه۹۶ دوربازو۳۲ ایکس لارج/قد۵۷ سرشانه۸ استین۲۲ دورسینه۱۰۰ دوربازو۳۴

شومیز آستین کوتاه فلاورز

198,000 تومان
کرپ حریر سبک و لطیف کشسانی ندارد یقه ضربدری/قواره ازاد اسمال/قد۶۵ دورسینه۱۰۰ مدیوم/قد۶۵ دورسینه۱۰۵ لارج/قد۶۷ دورسینه۱۰۸

شومیز آلن

185,000 تومان
كرپ نخ لطيف كشساني ندارد/تك سايز مناسب سايز ٣٦ تا ٤٠-٤٢ قد٥٥/آستين٤٩/سرشانه١٥/دورسينه١٠٠/دوربازو٣٤

شومیز آناشید

278,000 تومان
كرپ حرير وارداتي بدون كشساني/قواره فيت اسمال قد ۶۰ دو سینه ۸۸ دور بازو ۳۶ مدیوم قد ۶۲ دور سینه ۱۰۰ دور بازو ۳۸ لارج قد ۶۴ دور سینه ۱۰۴ دور بازو ۴۰  

شومیز آندیکو

165,000 تومان
حریر لطیف و باکیفیت تک سایز مناسب ۳۴/۳۶ لایه زرشکی بالا دکمه میخوره و قابل جداشدنه

شومیز آنسه

165,000 تومان
کرپ نخ وارداتی کیفیت عالی قواره استاندارد و فیت/بدون کشسانی/دکمه مخفی سایزS قد۶۰ آستین۵۵ سرشانه۱۰.۵ دورسینه۸۶ دوربازو۳۰ سایزM  قد۶۲ آستین۵۸ سرشانه۱۱.۵ دورسینه۹۴ دوربازو۳۲ سایزL قد۶۴ آستین۵۹ سرشانه۱۲.۵ دورسینه۹۶ دوربازو۳۲  قدپشت حدود ۲سانت بلندتره*