مشاهده همه 11 نتیجه

بيلر شرتكي

175,000 تومان
جين وارداتي كاغذي نيست/ضخامت متوسط كشساني ندارد سايز اسمال/مناسب سايز٣٤ قد كامل حدود٧٠ قدشرتك٢٦ دوركمر٦٨ دورباسن٩٥ دورران٦٠ سايزمديوم/مناسب سايز ٣٦ قد كامل حدود٧٣ قدشرتك٢٧ دوركمر٧٠ دورباسن٩٢ دورران٦٠

دامن خامه دوزی

98,000 تومان
دامن وارداتی خامه دوزی نخی،دارای دولایه آستر نخی کیفیت عالی سایزبندی سایز۳۴(دور کمر  ۶۲ قد ۳۱) سایز ۳۶ ( دور کمر ۶۵ قد ۳۲) سایز ۳۸(دور کمر ۷۰ قد ۳۳) سایز ۴۰(دور کمر  ۷۴ قد ۳۳) سایز ۴۲(دور کمر ۸۲ قد ۳۴) سایز ۴۴( دورکمر  ۸۶ قد۳۵)

شلوار كاتوان

225,000 تومان
لينن خارجي جيب دارد/پشت كمركش نرم و لطيف هر سايز به يك سايز بزرگتر هم ميخوره ٣٤/قد٩٧ فاق٣٢ دوركمر٥٦-٨٦ دورباسن١٠٢ دورران٦٢ عزض دمپا٢٩ ٣٦/قد١٠٠ فاق٣٣ دوركمر٦٦-٩٠ دورباسن١٠٦ دورران٦٤ عرض دمپا٢٩ ٣٨/قد١٠٢ فاق٣٤ دوركمر٦٨-٩٤ دورباسن١١٢ دورران٧٠ عرض دمپا٣٠ ٤٠/قد١٠٢ فاق٣٤ دوركمر٧٢-١٠٠ دورباسن١١٨ دورران٧٢ عرض دمپا٣٢ ٤٢/قد١٠٣ فاق٣٤ دوركمر٧٣-١٠٤ دورباسن١٢٠ دورران٧٤ عرض دمپا٣٢

شلوار لیو

245,000 تومان
جین وارداتی برند new look کشی و جذب (skinny) مناسب نوجوان و بزرگسال به همه اندازه های زیر حدود ۱۰سانت کشسانی هم اضافه کنید ۲۲ قد۹۳ فاق۳۰ دورکمر۵۸ دورباسن۷۴ دورران۴۴ ۲۴ قد۹۸ فاق۳۰ دورکمر۶۰ دورباسن۷۵ دورران۴۶ ۲۸ قد۱۰۰ فاق۳۱ دورکمر۶۸ دورباسن۸۰ دورران۵۰ ۳۰ قد۱۰۰ فاق۳۳ دورکمر۷۴ دورباسن۸۸ دورران۵۴ ۳۱ قد۱۰۰ فاق۳۳ دورکمر۷۸  دورباسن۹۰ دورران۵۵ ۳۲ قد۱۰۰ فاق۳۳ دورکمر۸۴ دورباسن۹۶ دورران۵۸ ۳۴ قد۱۰۰ فاق۳۳ دورکمر۸۶ دورباسن۹۸ دورران۶۰ ۳۶ قد۱۰۳ فاق۳۳ دورکمر۹۰ دورباسن۱۰۲ دورران۶۲

شوميز ايسلا

168,000 تومان
نخي وارداتي نرم و لطيف/بدون كشساني مچ آستين كشي/قواره استاندارد،كمي آزاد ⚜️سایز ۳۴ قد ۶۶ دور سینه ۱۰۰ دور بازو ۴۲ ⚜️سایز ۳۶ قد ۶۷ دور سینه ۱۰۲ دور بازو ۴۶ ⚜️سایز ۳۸ قد ۷۰ دور سینه ۱۰۴ دور بازو ۴۸ ⚜️سایز ۴۰ قد ۷۰ دور سینه ۱۰۶ دور بازو ۴۸ ⚜️سایز ۴۲ قد ۷۲ دور سینه ۱۰۸ دور بازو ۵۰ ⚜️سایز ۴۴ قد ۷۳ دور سینه ۱۱۲ دور بازو ۵۰

شوميز جينا

258,000 تومان
جین کاغذی نرم و لطیف وارداتی برند esmara 🔷مدل ۱ آبی کمرنگ بدون دکمه ⚜️سایز ۳۶ قد ۷۰ دور سینه ۱۰۶ دور بازو ۳۶ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۱ ⚜️سایز ۳۸ قد ۷۰ دور سینه ۱۱۰ دور بازو ۳۸ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۱ ⚜️سایز ۴۰ قد ۷۰ دور سینه ۱۱۴ دور بازو ۳۸ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۱ ⚜️سایز ۴۲ قد ۷۰ دور سینه ۱۲۲ دور بازو ۴۰ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۱ 🔷مدل ۲ آبی کمرنگ دکمه دار ⚜️سایز ۳۴ قد ۶۵ دور سینه ۱۰۰ دور بازو ۳۶ سرشانه ۹ قد آستین ۶۱ ⚜️سایز ۳۶ قد ۶۵ دور سینه ۱۰۶ دور بازو ۳۶ سرشانه ۱۰ قد استین ۶۱ ⚜️سایز ۳۸ قد ۶۷ دور سینه ۱۰۸ دور بازو ۳۸ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۱ ⚜️سایز ۴۰ قد۷۱ دور سینه ۱۱۶ دور بازو ۴۰ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۱ 🔷مدل ۳ سرمه ای چین دار دکمه ای ⚜️سایز ۳۶ قد ۶۵ دور سینه ۱۰۴ دور بازو ۳۶ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۱ ⚜️سایز ۳۸ قد ۶۳ دور سینه ۱۰۶ دور بازو ۴۰ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۲ ⚜️سایز ۴۰ قد ۶۵ دور سینه ۱۰۶ دور بازو ۴۰ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۲ 🔷مدل ۴ سورمه ای پولک دار ⚜️سایز ۳۶ قد ۶۸ دور سینه ۱۰۴ دور بازو ۳۶ سرشانه ۸ قد آستین ۶۰ ⚜️سایز ۳۸ قد ۷۰ دور سینه ۱۰۸ دور بازو ۴۰ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۱

شوميز سرخابي ايراددار

95,000 تومان
كرپ حرير باكيفيت زنجير و قسمتهاي فلزي اينكار زنگ زده تخفيف خورده كشساني ندارد/تكرنگ ٣٢/قد٦٢ سرشانه٩.٥ استين٦١ دورسينه٨٦ دوربازو٢٨ ٣٤/قد٦٣ سرشانه١٠ استين٦٢ دورسينه٩٢ دوربازو٢٩ ٣٦/قد٦٣ سرشانه١٠ استين٦٣ دورسينه٩٥ دوربازو٣٠    

شومیز کلاسیک

98,000 تومان
وارداتی برند shein قسمت سفیدنخی و قسمت مشکی ویسکوز کش ۳۴/قد۵۲ و دورسینه باکشسانی۹۰ ۳۶/قد۵۳ و دورسینه باکشسانی۹۵ ۳۸/قد۵۵ و دورسینه باکشسانی۱۰۰

کت الوا

198,000 تومان
پارچه کرپ نخی آستردار قواره آزاد هر سایز به یک تا دوسایز بزرگتر هم میخوره ۳۴/قد۶۲ دورسینه۸۸ و دوربازو۳۰ ۳۶/قد۶۴ دورسینه۹۲ و دوربازو۳۲ ۳۸/قد۶۶ دورسینه۹۴ و دوربازو۳۴ ۴۰/قد۶۷ دورسینه۹۶ و دوربازو۳۴ ۴۲/قد۷۰ دورسینه۹۸ و دوربازو۳۴ ۴۴/قد۷۰ دورسینه۱۰۲و دوربازو۳۶ ۴۶/قد۷۲ دورسینه۱۰۵ و دوربازو۳۶ ۴۸/قد۷۴دورسینه۱۱۲ و دوربازو۳۸ ۵۰/قد۷۴ دورسینه۱۲۰ و دوربازو۴۰ قدپشت حدود۵سانت کوتاهتر

مانتو الدينا

198,000 تومان
كرپ حرير باكيفيت كشساني ندارد سايزبندي/قواره كمي ازاد قدپشت بلندتر از جلو ٣٢/قد٧٣-٧٩ دورسينه٨٨ سرشانه١١ استين٥٦ دوربازو٣٠ ٣٤/قد٧٥-٨٣ دورسينه٩٠ سرشانه١١ استين٥٦ دوربازو٣٣ ٣٨/قد٧٨-٨٥ دورسينه٩٨ سرشانه١١ استين٥٨ دوربازو٣٤ ٤٢/قد٨٠-٨٩ دورسينه١٠٤ سرشانه١٣ استين٦٠ دوربازو٣٤ ٤٨/قد٨١-٩١ دورسينه١٢٠ سرشانه١٣ استين٦٣ دوربازو٣٨

مانتو لیا

168,000 تومان
جین کاغذی مناسب فصل تکرنگ کمربند کار برای سایزهای مختلف متفاوت هست 34 قد۹۰ کارورپشت۳۴ دورسینه۸۸ دوربازو۳۲ 36 قد۹۲ کارورپشت۳۶ دورسینه۹۲ دوربازو۳۲ 38 قد۹۴ کارورپشت۳۷ دورسینه۹۶ دوربازو۳۲ 40 قد۹۴ کارورپشت۳۹ دورسینه۱۰۲ دوربازو۳۴