در حال نمایش یک نتیجه

مایو تانیا

128,000 تومان138,000 تومان
مایو‌ تانیا  ۲تیکه/پد دارد باکیفیت /داراي بند قابل تنظيم سایزیندی ۳۸ تا ٤٤ بعضیاشون لک دارن تخفیف خوردن اندازه ها باكشساني و بدون كشساني قيد شده ممكنه ٢-٣سانت خطا داشته باشن مديوم قد٦٠ دورسينه٧٢-٩٠ فاق٢٢ دورکمر حدود۸۰-۹۵ لارج قد٦٢ دورسينه٨٢-١٠٠ فاق٢٤ دوركمرحدود  ٨٤-١٠٠ ايكس قد٦٥ دورسينه٩٤-١٠٠ فاق٢٤ دوركمرحدود ۹۰-١١٥ دوايكس قد٦٨ دورسينه١٠٠-١١٨ فاق٢٥ دوركمر حدود ٩٦-١٢٠