در حال نمایش 3 نتیجه

شوميز لينن سامر

235,000 تومان
لينن قواره دار خنك و باكيفيت كشساني ندارد هر سايز به سايزهاي بزرگتر هم ميخوره ⚜️سایز XS قد ۶۸ دور سینه ۱۲۴ سرشانه ۲۲ دور بازو ۴۲ قد آستین ۵۱ ⚜️سایز S قد ۷۰ دور سینه ۱۳۰ سرشانه ۲۲ دور بازو ۴۲ قد آستین ۵۱ ⚜️سایز M قد ۷۰ دور سینه ۱۳۶ سرشانه ۲۳ دور بازو ۴۴ قد آستین ۵۱ ⚜️سایز L قد ۷۲ دور سینه ۱۴۴ سرشانه ۲۳ دور بازو ۴۴ قد آستین ۵۱ سایز XL⚜️ قد ۷۲ دور سینه ۱۵۰ سرشانه ۲۵ دور بازو ۴۶ قد آستین ۵۱

شوميز پرستو

148,000 تومان
نخ لنين باكيفيت وارداتي كشساني ندارد/پشت چيندار ⚜️اسمال قد ۶۵ دور سینه ۹۶ دور بازو ۴۰ ⚜️ لارج قد ۶۵ دور سینه ۱۰۰ دور بازو ۴۰ ⚜️ایکس لارج قد ۶۵ دور سینه ۱۰۶ دور بازو ۴۴ ⚜️۲ ایکس لارج قد ۶۶ دور سینه ۱۰۸ دور llبازو ۴۶ ⚜️۳ ایکس لارج قد ۶۹ دور سینه ۱۱۸ دور بازو ۴۶

شومیز پولو راه راه

198,000 تومان
كتان نخي باكيفيت قواره كوچك سایز اسمال= قد ۵۹ دور سینه ۸۴ دور بازو ۳۶ قد آستین ۵۴ سرشانه ۱۲ سایز مدیوم= قد ۶۰ دور سینه ۸۸ دور بازو ۴۰ قد آستین ۵۵ سرشانه ۱۳ سایز لارج= قد ۶۰ دور سینه ۹۴ دوربازو۴۰ قد آستین ۵۸ سرشانه ۱۴