در حال نمایش 4 نتیجه

شومیز لاومی

170,000 تومان198,000 تومان
كرپ لطيف و باكيفيت كشساني ندارد تكرنگ سبز دريايي/رنگ اصلي اسلايد اول ٣٦/قد٥٨ سرشانه٨ آستين٥٨ دورسينه٩٠ دوربازو٣٦ ٣٨/قد٥٩ سرشانه٨.٥ آستين٥٩ دورسينه٩٤ دوربازو٣٦ ٤٠/قد٦٠ سرشانه٩ آستين٦٠ دورسينه١٠٠ دوربازو٣٨ ٤٢/قد٦١ سرشانه٩ آستين٦١ دورسينه١٠٥ دوربازو٣٨ ٤٤/قد٦٢ سرشانه٩.٥ آستين٦٢ دورسينه١١٠ دوربازو٤٠ ٤٦/قد٦٣ سرشانه٩.٥ آستين٦٣ دورسينه١١٣ دوربازو٤٠

شوميز لاوين

130,000 تومان198,000 تومان
كرپ حرير استردار وارداتي مچ آستين كش/آستين بدون آستر فلز يقه باكيفيت/بدون رنگدهي پارچه كشساني ندارد قواره كار كوچك اسمال مناسب سايز٣٢-٣٤ قد٥٩ آستين٥٦ سرشانه٦ دورسينه٨٤ دوربازو٢٨ مديوم مناسب سايز ٣٤-٣٦ قد٦١ آستين٥٦ سرشانه٧  دورسينه٩٠ دوربازو٣٠ لارج مناسب سايز ٣٦-٣٨ قد٦٢ آستين٥٨ سرشانه٧.٥ دورسينه٩٢ دوربازو٣٢ ايكس لارج مناسب سايز ٣٨-٤٠ قد٦٤ آستين٥٩ سرشانه٨ دورسينه٩٤ دوربازو٣٢ دوايكس لارج مناسب سايز ٤٠-٤٢ قد٦٥ آستين٦٠ سرشانه٨.٥  دورسينه١٠٠ دوربازو٣٢

شومیز سوفی

278,000 تومان
كرپ حرير وارداتي بدون كشساني/قواره استاندارد سفید ازطرح تنپوش موجوده اسمال قد ۶۰ دور سینه ۸۸ دور بازو ۳۶ مدیوم قد ۶۲ دور سینه ۱۰۰ دور بازو ۳۸ لارج قد ۶۴ دور سینه ۱۰۴ دور بازو ۴۰

شومیز دخترانه ساتین

150,000 تومان
ساتن وارداتي صورتي روشن و براق/قواره كوچك بدون كشساني تك سايز مناسب ٣٤،٣٦ قد٦٠ استين٥٨ سرشانه١٠.٥ دورسينه٧٨ دوربازو٢٨