مشاهده همه 2 نتیجه

شوميز تانيا

198,000 تومان
نخ سبك و نازك رنگ ابي متفاوت/بدون كشساني كمي بدن نماست رنگ صورتي و ذغالي قدجلو٧٠ قدپشت٧٥ فيري سايز مناسب ٣٨تا٤٦-٤٨ دورسينه و باسن ١٢٦ دوربازو٣٦ سرشانه٢٣ استين٤٠ رنگ ابي قدجلو٦٤ قدپشت٧٢ فيري سايز مناسب ٣٦تا٤٠-٤٢ دورسينه و باسن١١٢ سرشانه١٠ استين٥٧ دوربازو٣٢

شوميز چاكسين

198,000 تومان
كرپ باكيفيت وارداتي كشساني ندارد قواره استاندارد مديوم قدجلو٦٣ قدپش٧٣ آستين٥٤ سرشانه١٢ دورسينه١٠٠ دوربازو٣٢ لارج قدجلو٦٤ قدپشت٧٤ آستين٥٥ سرشانه١٢ دورسينه١٠٢ دوربازو٣٢ ايكس لارج قدجلو٦٤ قدپشت٧٤ آستين٥٥ سرشانه١٢ دورسينه١٠٦ دوربازو٣٤ درايكس لارج قدجلو٦٥ قدپشت٧٥ آستين٥٦ سرشانه١٣ دورسينه١١٢ دوربازو٣٦