مشاهده همه 2 نتیجه

شوميز بابونه

نخ لنين وارداتي

كشساني ندارد/خنك و باكيفيت قواره دار/هر سايز به يك تا دوسايز بزرگتر هم ميخوره مدل استين گشاده و قابل دوبل شدن عرض آستين حدود ١٧ اسمال: قد ۶۴ دور سینه ۱۱۲ دور بازو ۴۰ مدیوم : قد ۶۸ دور سینه ۱۲۰ دور بازو ۴۲ لارج : قد ۷۰ دور سینه ۱۲۴ دور بازو ۴۲ ایکس لارج : قد ۷۲ دور سینه ۱۳۲ دور بازو ۴۶ ۲ ایکس لارج: قد ۷۲ دور سینه ۱۴۰ دور بازو ۴۶ ۳ ایکس لارج: قد ۷۲ دور سینه ۱۵۰ دور بازو ۴۸

شوميز نيكول

نخ كنفي وارداتي نرم و خنك و سبكك / بدون كشساني s/قد٦٠ آستين٥٤ سرشانه١٠ دورسينه٩٦ دوربازو٣٢ m/قد٦٢ آستين٥٧ سرشانه١١ دورسينه١٠٢ دوربازو٣٤ L/قد٦٣ آستين٥٨ سرشانه١٢ دورسينه١١٢ دوربازو٣٨ xl/قد٦٤ آستين٥٨ سرشانه١٣ دورسينه١١٨ دوربازو٣٨ 2xl/قد٦٥ آستين٥٨ سرشانه١٤ دورسينه١٢٢ دوربازو٤٠