نمایش یک نتیجه

شوميز جينا

258,000 تومان
جین کاغذی نرم و لطیف وارداتی برند esmara 🔷مدل ۱ آبی کمرنگ بدون دکمه ⚜️سایز ۳۶ قد ۷۰ دور سینه ۱۰۶ دور بازو ۳۶ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۱ ⚜️سایز ۳۸ قد ۷۰ دور سینه ۱۱۰ دور بازو ۳۸ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۱ ⚜️سایز ۴۰ قد ۷۰ دور سینه ۱۱۴ دور بازو ۳۸ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۱ ⚜️سایز ۴۲ قد ۷۰ دور سینه ۱۲۲ دور بازو ۴۰ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۱ 🔷مدل ۲ آبی کمرنگ دکمه دار ⚜️سایز ۳۴ قد ۶۵ دور سینه ۱۰۰ دور بازو ۳۶ سرشانه ۹ قد آستین ۶۱ ⚜️سایز ۳۶ قد ۶۵ دور سینه ۱۰۶ دور بازو ۳۶ سرشانه ۱۰ قد استین ۶۱ ⚜️سایز ۳۸ قد ۶۷ دور سینه ۱۰۸ دور بازو ۳۸ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۱ ⚜️سایز ۴۰ قد۷۱ دور سینه ۱۱۶ دور بازو ۴۰ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۱ 🔷مدل ۳ سرمه ای چین دار دکمه ای ⚜️سایز ۳۶ قد ۶۵ دور سینه ۱۰۴ دور بازو ۳۶ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۱ ⚜️سایز ۳۸ قد ۶۳ دور سینه ۱۰۶ دور بازو ۴۰ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۲ ⚜️سایز ۴۰ قد ۶۵ دور سینه ۱۰۶ دور بازو ۴۰ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۲ 🔷مدل ۴ سورمه ای پولک دار ⚜️سایز ۳۶ قد ۶۸ دور سینه ۱۰۴ دور بازو ۳۶ سرشانه ۸ قد آستین ۶۰ ⚜️سایز ۳۸ قد ۷۰ دور سینه ۱۰۸ دور بازو ۴۰ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۱