مشاهده همه 2 نتیجه

شوميز cat

198,000 تومان
نخي وارداتي قواره ازاد مدل سايز٣٨ هست و xl پوشيده اسمال/مناسب ٣٦تا٤٠ قد٦٥ آستين٥٣ سرشانه١٦ دورسينه١٠٤ دوربازو٣٤  دورباسن١٠٦ مديوم/مناسب ٣٨تا٤٢ قد٦٧ آستين٥٥ سرشانه١٧.٥ دورسينه١٠٦ دوربازو٣٨ دورباسن١٠٨ لارج/مناسب ٤٠تا٤٤ قد٧٠ آستين٥٦ سرشانه١٨.٥ دورسينه١١٤ دوربازو٤٠ دورباسن١١٦ ايكس لارج/مناسب ٤٢تا٤٦ قد٧٢ آستين٥٦ سرشانه١٩ دورسينه١٢٠ دوربازو٤٢ دورباسن١٢٢ دوايكس لارج/مناسب ٤٤تا٤٨ قد٧٤ آستين٥٧ سرشانه١٩.٥ دورسينه١٢٣ دوربازو٤٤ دورباسن١٢٤ سه ايكس/مناسب ٤٦تا٥٠ قد٧٥ آستين٥٩ سرشانه٢٠.٥ دورسينه١٢٤ دوربازو٤٦ دورباسن١٢٥

شوميز مانلا

215,000 تومان
كتان نخ و پلي استر چهارفصل/كشساني ندارد قواره ازاد/هر سايز به سايزاي بزرگتر هم ميخوره ⚜️سایز M قد ۷۰ دور سینه ۱۲۲ سرشانه ۱۴ قد آستین ۴۰ ⚜️سایز L قد ۷۲ دور سینه ۱۲۶ سرشانه ۱۴ قد آستین ۴۲ ⚜️سایز XL قد ۷۵ دور سینه ۱۴۰ سرشانه ۱۵ قد آستین ۴۳ ⚜️سایز 2xl قد ۷۷ دور سینه ۱۴۶ سرشانه ۱۶ قد آستین ۴۴ ⚜️سایز ۳xl قد ۸۰ دور سینه ۱۵۴ سرشانه ۱۷ قد آستین ۴۵