• شلوار مخمل کبریتی

    (0)
    مخمل کبریتی پاییزه مدل مام پیله دار/دمپا دوبل پشت کمر کش/دارای جیب سایز۱ مناسب ۳۶تا۴۰ قد۸۸ فاق۳۴  دورکمرباکشسانی۸۰ دورران۷۰ دورباسن۱۱۰ سایز۲ مناسب ۴۰و۴۲ قد۸۸ فاق۳۴ دورکمرباکشسانی۸۲ دورران۷۰ دورباسن۱۲۰ سایز۳ مناسب ۴۲تا۴۶ قد۸۸ فاق۳۴ دورکمرباکشسانی۸۶ دورران۷۴ دورباسن۱۲۶