در حال نمایش یک نتیجه

شلوار جین کیابی

425,000 تومان
شلوار جین جین کشی برند Kiabi سایز ۳۶ قد ۹۵ دور کمر بدون کشسانی ۶۸ دور کمر با کشسانی ۷۲ دور باسن ۸۸ دور ران ۵۰ عرض دمپا ۱۳ فاق ۳۰ سایز ۳۸ قد ۹۵ دور کمر بدون کشسانی ۷۲ دور کمر با کشسانی ۷۶ دور باسن ۹۲ دور ران ۵۲ عرض دمپا ۱۴ فاق ۳۰ سایز ۴۰ قد ۹۵ دور کمر بدون کشسانی ۷۶ دور کمر با کشسانی ۸۰ دور باسن ۱۰۰ دور ران ۵۴ عرض دمپا ۱۵ فاق ۳۲ سایز ۴۲ بد ۹۵ دور کمر بدون کشسانی ۸۰ دور کمر با کشسانی ۸۴ دور باسن ۱۰۲ دور ران ۵۴ عرض دمپا ۱۵ فاق ۳۱ سایز ۴۴ قد ۹۸ دور کمر بدون کشسانی ۸۴ دور کمر با کشسانی ۸۸ دور باسن ۱۱۰ دور ران ۶۰ عرض دمپا ۱۶ فاق ۳۲ سایز ۴۶ قد ۹۸ دور کمر بدون کشسانی ۸۸ دور کمر با کشسانی ۹۲ دور باسن ۱۱۴ دور ران ۶۰ عرض دمپا ۱۷ فاق ۳۲ قیمت ۴۲۵ تومان