در حال نمایش 2 نتیجه

شلوار کاتوان

225,000 تومان
لينن خارجي جيب دارد/پشت كمركش نرم و لطيف هر سايز به يك سايز بزرگتر هم ميخوره تعدادی لک یا زدگی دارن و تخفیف خوردن ٣٤/قد٩٧ فاق٣٢ دوركمر٥٦-٨٦ دورباسن١٠٢ دورران٦٢ عزض دمپا٢٩ ٣٦/قد١٠٠ فاق٣٣ دوركمر٦٦-٩٠ دورباسن١٠٦ دورران٦٤ عرض دمپا٢٩ ٣٨/قد١٠٢ فاق٣٤ دوركمر٦٨-٩٤ دورباسن١١٢ دورران٧٠ عرض دمپا٣٠ ٤٠/قد١٠٢ فاق٣٤ دوركمر٧٢-١٠٠ دورباسن١١٨ دورران٧٢ عرض دمپا٣٢ ٤٢/قد١٠٣ فاق٣٤ دوركمر٧٣-١٠٤ دورباسن١٢٠ دورران٧٤ عرض دمپا٣٢

شلوار لينن

295,000 تومان
لينن باكيفيت فقط رنگ سفید موجوده تصویر رنگ سفید در گالری نیست كمركش//مدل بگ قد90 فاق٣٠ تک سایز50 مناسب 50 52 54 50/دوركمر٨٠-١١٥ دورباسن١٢٥ دورران٧٣ دمپا٣٠