در حال نمایش یک نتیجه

شلوارجین نیم بگ ذغالی

498,000 تومان
جین نیم بگ وارداتی/کمی کشسانی دارد برند Good American ⚜️سایز ۳۲ قد ۹۴ دور کمر ۶۴ دور باسن ۸۲ دور ران ۴۰ عرض دمپا ۱۸ فاق ۲۷ ⚜️سایز ۳۶ قد ۹۳ دور کمر ۷۲ دور باسن ۸۴ دور ران ۴۴ عرض دمپا ۲۰ فاق ۲۸ ⚜️سایز ۳۸ قد ۹۶ دور کمر ۷۶ دور باسن ۸۶ دور ران ۴۶ عرض دمپا ۱۹ فاق ۳۰ ⚜️سایز ۴۰ قد ۹۶ دور کمر ۸۰ دور باسن ۹۲ دور ران ۵۰ عرض دمپا ۲۰ فاق ۳۱ ⚜️سایز ۴۲ قد ۹۶ دور کمر ۸۴ دور باسن ۹۴ دور ران ۴۶ عرض دمپا ۲۲ فاق ۳۱ ⚜️سایز ۵۰ دور کمر ۱۰۰ دور باسن ۱۱۶ دور ران ۶۰ عرض دمپا ۲۱ فاق ۳۲ ⚜️سایز ۵۶ قد ۱۰۰ دور کمر ۱۱۰ دور باسن ۱۲۴ دور ران ۵۶ عرض دمپا ۲۳ فاق ۳۴
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند