در حال نمایش 2 نتیجه

شلوار نیم بگ کتان کش

328,000 تومان
کتان کش باکیفیت عرض دمپا۲۲ دوردمپا۴۴ مناسب سایز۳۸تا۴۸-۵۰(هر سایز به سایزهای بزرگتر هم میخوره) مدیوم/قد۱۰۳ دورکمر ۶۰تا۸۰ دورباسن۸۴تا۱۰۴دورران۵۰ تا۶۰ لارج/قد۱۰۴ فاق۳۰ دورکمر۶۶تا۸۴ دورباسن۸۶تا۱۰۶ دورران۵۴تا۶۰ ایکس/قد۱۰۴ فاق۳۰ دورکمر۶۶تا۹۲ دورباسن۱۰۰تا۱۲۵ دورران۶۰تا۷۰ دوایکس/قد۱۰۴ فاق۳۰ دورکمر۷۲تا۹۴ دورباسن۱۰۲تا۱۳۰ دورران۶۰تا۷۵

شلوار جین نیم بگ

جین باکیفیت پشت کمرکش رنگ ابی طرح خراش داره رنگ مشکی لبه پایین دمپا جلو و‌پشت زاپ داره قد حدود۱۰۰/۱۰۴ فاق۳۲، عرض دمپا۲۵ ۳۰/دورکمر۵۴-۷۲ دورباسن۹۲ دورران۵۸ ۳۱/دورکمر۶۰-۷۴ دورباسن۹۴ دورران۵۸ ۳۲/دورکمر۷۶-۶۴ دورباسن۱۰۰ دورران۶۰ ۳۳/دورکمر۶۶-۸۶ دورباسن۱۰۲ دورران۶۲ ۳۴/دورکمر۶۸-۹۰ دورباسن۱۰۴ دورران۶۶