در حال نمایش 2 نتیجه

شلوار ناكلا

235,000 تومان
پارچه اي نخ كجراه  نرم و لطیف و خنك فاق بلند سایزxs/مناسب ٣٤،٣٦ قد۹۵ دور کمر ۷۰ دور باسن ۸۶ دور ران ۵۲ سایز s/مناسب٣٦،٣٨ قد ۱۰۳ دور کمر ۷۶ دور باسن ۹۴ دور ران ۵۲ سایز M/مناسب٣٨،٤٠ قد ۱۰۳ دور کمر ۸۲ دور باسن ۱۰۲ دور ران ۵۲ سایز L/مناسب ٤٠،٤٢ قد ۱۰۵ دور کمر ۸۸ دور باسن ۱۰۸ دور ران ۶۰

شلوار مام لینن

325,000 تومان
لينن خارجي بدون كشساني نرم و لطيف كمركش/داراي بند قابل تنظيم كمر xs/مناسب ٣٤،٣٦ قد٩٠ فاق٣٣ دوركمر٦٦-٩٠ دورباسن١٠٠ دورران٥٦ عرض دمپا١٦ s/مناسب ٣٦،٣٨ قد٩٤ فاق٣٣ دوركمر٦٨-٩٢ دورباسن١٠٢ دورران٥٨ عرض دمپا١٦ m/مناسب ٣٨،٤٠ قد٩٧ فاق٣٣ دوركمر٨٠-١٠٢ دورباسن١١٨ دورران٦٦ عرض دمپا١٨ L/مناسب ٤٠،٤٢ قد٩٧ فاق٣٣ دوركمر٨٥-١١٠ دورباسن١٢٦ دورران٧٢ عرض دمپا١٨ xl/مناسب ٤٢،٤٤ قد٩٨ فاق٣٥ دوركمر٩٢-١١٨ دورباسن١٣٨ دورران٧٨ عزض دمپا١٩