در حال نمایش یک نتیجه

شرتک کرپ white

138,000 تومان
کرپ لطیف وباکیفیت بدن نما نیست/تکرنگ کمرکش/قواره استاندارد‌کمی ازاد اسمال/مناسب ۳۶،۳۸ قد۴۰ فاق۳۲ دورکمر۷۰تا۸۵ دورباسن۱۰۵ دورران۶۲ مدیوم/مناسب ۳۸،۴۰ قد۴۰ فاق۳۲ دورکمر۷۵تا۹۰ دورباسن۱۱۰ دورران۶۴ لارج/مناسب ۴۰،۴۲ قد۴۲ فاق۳۳ دورکمر۸۰تا۹۵ دورباسن۱۱۵ دورران۶۶