مشاهده همه 3 نتیجه

شلوار انسي

255,000 تومان
جين كاغذي باكيفيت كمركش/جيب دارد قدحدود100 فاق30 دوركمر باكشساني و بدون كشساني قيد شده ٤٠/دوركمر٥٦-٨٦ دورباسن١٠٦ دورران٦٠ عزض دمپا٢٨ ٤٢/دوركمر ٦٠-٨٨ دورباسن١١٠ دورران٦٢ عرض دمپا٢٨ ٤٤/دوركمر٦٤-٩٠ دورباسن١١٢ دورران٦٤ عرض دمپا٢٨ ٤٦/دوركمر٦٦-٩٦ دورباسن١١٤ دورران٦٦ عزض دمپا٢٨ ٤٨/دوركمر٧٠-١٠٠ دورباسن١٢٠ دورران٦٨ عرض دمپا28 50/دورکمر75تا105 دورباسن124 دورران70 عرض دمپا29

شلوار دانيس

255,000 تومان
  قد ١٠٣، فاق٣٢ جين كاغذي پنبه باكيفيت كمركش/جيب دارد دوركمر باكشساني و بدون كشساني قيد شده ٤٠/دوركمر٥٦-٨٦ دورباسن١٠٦ دورران٦٠ عزض دمپا٢٨ ٤٢/دوركمر ٦٠-٨٨ دورباسن١١٠ دورران٦٢ عرض دمپا٢٨ ٤٤/دوركمر٦٤-٩٠ دورباسن١١٢ دورران٦٤ عرض دمپا٢٨ ٤٦/دوركمر٦٦-٩٦ دورباسن١١٤ دورران٦٦ عزض دمپا٢٨ ٤٨/دوركمر٧٠-١٠٠ دورباسن١٢٠ دورران٦٨ عرض دمپا٢٨ ٥٠/دورکمر75تا105 دورباسن124 دورران70 عرض دمپا٣٩ اندازه ها ممكنه ٢-٣سانت خطا داشته باشن

شوميز جينا

258,000 تومان
جین کاغذی نرم و لطیف وارداتی برند esmara 🔷مدل ۱ آبی کمرنگ بدون دکمه ⚜️سایز ۳۶ قد ۷۰ دور سینه ۱۰۶ دور بازو ۳۶ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۱ ⚜️سایز ۳۸ قد ۷۰ دور سینه ۱۱۰ دور بازو ۳۸ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۱ ⚜️سایز ۴۰ قد ۷۰ دور سینه ۱۱۴ دور بازو ۳۸ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۱ ⚜️سایز ۴۲ قد ۷۰ دور سینه ۱۲۲ دور بازو ۴۰ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۱ 🔷مدل ۲ آبی کمرنگ دکمه دار ⚜️سایز ۳۴ قد ۶۵ دور سینه ۱۰۰ دور بازو ۳۶ سرشانه ۹ قد آستین ۶۱ ⚜️سایز ۳۶ قد ۶۵ دور سینه ۱۰۶ دور بازو ۳۶ سرشانه ۱۰ قد استین ۶۱ ⚜️سایز ۳۸ قد ۶۷ دور سینه ۱۰۸ دور بازو ۳۸ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۱ ⚜️سایز ۴۰ قد۷۱ دور سینه ۱۱۶ دور بازو ۴۰ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۱ 🔷مدل ۳ سرمه ای چین دار دکمه ای ⚜️سایز ۳۶ قد ۶۵ دور سینه ۱۰۴ دور بازو ۳۶ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۱ ⚜️سایز ۳۸ قد ۶۳ دور سینه ۱۰۶ دور بازو ۴۰ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۲ ⚜️سایز ۴۰ قد ۶۵ دور سینه ۱۰۶ دور بازو ۴۰ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۲ 🔷مدل ۴ سورمه ای پولک دار ⚜️سایز ۳۶ قد ۶۸ دور سینه ۱۰۴ دور بازو ۳۶ سرشانه ۸ قد آستین ۶۰ ⚜️سایز ۳۸ قد ۷۰ دور سینه ۱۰۸ دور بازو ۴۰ سرشانه ۱۰ قد آستین ۶۱