• تونیک mango

    (0)
    جین تابستانه وارداتی محصول ترکیه S_مناسب ۳۶و۳۸ قد۷۸ و قدآستین۵۸ سرشانه۱۲،دورسینه۹۸ و دوربازو۳۴ M_مناسب ۳۸و۴۰ قد۷۹ و قدآستین۵۹ سرشانه۱۲،دورسینه۱۰۰ و دوربازو۳۶ L_مناسب ۴۰و۴۲ قد۷۹ و قدآستین۵۹ سرشانه۱۳،دورسینه۱۰۲ و دوربازو۳۶ Xl_مناسب۴۲و۴۴ قد۷۹ و قدآستین۵۹ سرشانه۱۳، دورسینه۱۱۲ و دوربازو۳۸