در حال نمایش یک نتیجه

شنل بافت دوریسا

218,000 تومان
بافت لطیف وارداتی کشسانی دارد S  قدجلو حدود۶۰ قدپشت حدود۶۷ فاصله دوشانه ۴۴ باکشسانی۵۵ M قدجلوحدود۶۵ قدپشت حدود۷۲ فاصله دوشانه۴۶ باکشسانی۵۹ L قدجلو حدود۶۷ قدپشت حدود۷۳ فاصله دوشانه۴۸ باکشسانی۶۱ Xl قدجلوحدود۶۷ قدپشت حدود۷۵ فاصله دوشانه۵۰ باکشسانی۶۵