در حال نمایش یک نتیجه

شنل بافت دوریسا

218,000 تومان
بافت لطیف وارداتی کشسانی دارد S  قدجلو حدود۶۰ قدپشت حدود۶۷ فاصله دوشانه ۴۴ باکشسانی۵۵ M قدجلوحدود۶۵ قدپشت حدود۷۲ فاصله دوشانه۴۶ باکشسانی۵۹ L قدجلو حدود۶۷ قدپشت حدود۷۳ فاصله دوشانه۴۸ باکشسانی۶۱ Xl قدجلوحدود۶۷ قدپشت حدود۷۵ فاصله دوشانه۵۰ باکشسانی۶۵
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند