نمایش 1–20 از 80 نتیجه

پک‌شرت نارس

105,000 تومان198,000 تومان
☑️پک‌شرت نارس فری سایز مناسب ۳۸،۴۰ جنس نخ پنبه عرض بدون‌کشسان ۳۱ با کشسان حدود ۴۸ فاق ۲۳ کشسان ۲۸

پک‌شرت هلما

105,000 تومان275,000 تومان
☑️پک شرت هلما پک ۱:پنج طرح موجود در تصویر پک ۲ : ۲ طرح متفاوت کیفیت درجه ۱ نخی ضد

پک شرت صوفی ۲

150,000 تومان235,000 تومان
☑️پک شرت صوفی 2 جنس نخ پنبه مناسب سایز ۴۰ تا ۴۲ عرض بدون‌کشسان  ۳۲،۳۳با کشسان ۵۳ فاق ۲۳ با

پک شرت پارمین

100,000 تومان235,000 تومان
☑️پک شرت پارمین جنس نخ پنبه کیفیت عالی سایز xl مناسب سایز ۳۸تا 42 ( اندازه چک شود) عرض ۳۲

پک شرت شایلی

100,000 تومان235,000 تومان
☑️پک شرت شایلی   عرض بدون‌کشسان ۳۲ با کشسان ۵۰ فاق ۲۵ با کشسان  حدود۳۰ مناسب سایز ۴۰٫۴۲ پک ۱

پک شرت رابیت

100,000 تومان235,000 تومان
  ☑️پک شرت رابیت جنس نخ پنبه کیفیت عالی سایز xl مناسب سایز ۳۸تا ۴۰ گاها ۴۲ ( اندازه چک

پک شرت نازیلا

105,000 تومان200,000 تومان
  ☑️پک شرت نازیلا جنس نخ پنبه L:مناسب سایز 38،36 عرض بدون کشسان ۳۰ با کشسان حدود 48 فاق ۲۳

پک‌شرت بیتا

105,000 تومان275,000 تومان
☑️پک شرت بیتا پک ۱:پنج طرح موجود در تصویر پک ۲ : ۲ طرح متفاوت کیفیت درجه ۱ نخی ضد

شرت حنا

125,000 تومان175,000 تومان
شرت نخی گنی پک یک:شامل سه رنگ  تصویر پک دو:شامل رنگ قرمز و سفید فاق بلند

عرض کمر۳۰ با کشسانی۳۵

فاق۲۹ با کشسانی۳۳

پک شرت پرنسا

105,000 تومان275,000 تومان
  ☑️پک شرت پرنسا پک ۱:پنج طرح موجود در تصویر پک ۲ : ۲ طرح متفاوت کیفیت درجه ۱ نخی

پک شرت ژینوس

150,000 تومان245,000 تومان
☑️پک‌‌ شرت ژینوس   جنس نخ پنبه عرض ۳۱ با کشسان ۴۸ فاق ۲۳،۲۴ با کشسان ۲۸ مناسب سایز ۳۸

پک شرت هلن

105,000 تومان245,000 تومان
☑️پک شرت هلن (۵طرح متفاوت) جنس نخ پنبه مناسب سایز ۳۸ تا ۴۰ عرض بدون‌کشسان ۳۱ با کشسان ۵۳ فاق

پک شرت green 4

100,000 تومان235,000 تومان
پک شرت green4 جنس نخ پنبه وارداتی شرت نخی فاق ۲۳ عرض کمر۳۲ با کشسانی۴۹ مناسب سایز-۳۸-۴۰ گاها ۴۲ Free

پک‌شرت pet 2

100,000 تومان235,000 تومان
☑️پک شرت pet 2 جنس نخ پنبه مناسب سایز ۳۸تا ۴۰ ( اندازه چک شود) عرض ۳۱ با کشسان حدود

پک شرت black 3

100,000 تومان235,000 تومان
پک شرت black 3 مناسب سایز ۳۸ تا ۴۳ نخ پنبه عرض ۳۱ با کشسان ۴۸ فاق ۲۴ با کشسان

پک‌شرت apple

100,000 تومان235,000 تومان
☑️پک‌‌ شرت Apple جنس نخ پنبه/لطیف عرض ۳۲ ,۳۳با کشسان 53 فاق 24 با کشسان ۳۰ مناسب سایز ۳۸ تا

پک‌شرلی ۲

105,000 تومان245,000 تومان
☑️پک شرت شرلی ۲ جنس نخ پنبه سایز چک شود👇🏻👇🏻 عرض ۳۳،۳۴ با کشسان ۵۵ فاق ۲۴ با کشسان ۳۱

پک‌شرت سارینا ۲

100,000 تومان235,000 تومان
☑️پک شرت سارینا 2 تک‌ سایز مناسب ۳۸ تا ۴۲ عرض بدون‌کشسان ۳۲ با کشسان ۵۰ فاق ۲۴ با کشسان

پک شرت آماندا

100,000 تومان235,000 تومان
‎☑️پک شرت آماندا ‎جنس نخ پنبه ‎وارداتی L:عرض۲۹ با کشسان ۴۸ ‎فاق۲۱ با کشسان ۳۱ ‎مناسب سایز ۳۶،۳۸ Xl:عرض کمر