مشاهده همه 6 نتیجه

تونیک کایلا

185,000 تومان
تونیک بافت متراکم و لطیف گِرم بالا باکیفیت کالباسی،شیری،مشکی باترکیب بافت طوسی قد۹۰ ،فری سایز۳۶ تا۴۲ دورسینه۹۰ باکشسانی۱۳۰ دوربازو۳۴ باکشسانی۵۲

شلوار دانيس

255,000 تومان
  قد ١٠٣، فاق٣٢ جين كاغذي پنبه باكيفيت كمركش/جيب دارد دوركمر باكشساني و بدون كشساني قيد شده ٤٠/دوركمر٥٦-٨٦ دورباسن١٠٦ دورران٦٠ عزض دمپا٢٨ ٤٢/دوركمر ٦٠-٨٨ دورباسن١١٠ دورران٦٢ عرض دمپا٢٨ ٤٤/دوركمر٦٤-٩٠ دورباسن١١٢ دورران٦٤ عرض دمپا٢٨ ٤٦/دوركمر٦٦-٩٦ دورباسن١١٤ دورران٦٦ عزض دمپا٢٨ ٤٨/دوركمر٧٠-١٠٠ دورباسن١٢٠ دورران٦٨ عرض دمپا٢٨ ٥٠/دورکمر75تا105 دورباسن124 دورران70 عرض دمپا٣٩ اندازه ها ممكنه ٢-٣سانت خطا داشته باشن

شوميز cat

198,000 تومان
نخي وارداتي قواره ازاد مدل سايز٣٨ هست و xl پوشيده اسمال/مناسب ٣٦تا٤٠ قد٦٥ آستين٥٣ سرشانه١٦ دورسينه١٠٤ دوربازو٣٤  دورباسن١٠٦ مديوم/مناسب ٣٨تا٤٢ قد٦٧ آستين٥٥ سرشانه١٧.٥ دورسينه١٠٦ دوربازو٣٨ دورباسن١٠٨ لارج/مناسب ٤٠تا٤٤ قد٧٠ آستين٥٦ سرشانه١٨.٥ دورسينه١١٤ دوربازو٤٠ دورباسن١١٦ ايكس لارج/مناسب ٤٢تا٤٦ قد٧٢ آستين٥٦ سرشانه١٩ دورسينه١٢٠ دوربازو٤٢ دورباسن١٢٢ دوايكس لارج/مناسب ٤٤تا٤٨ قد٧٤ آستين٥٧ سرشانه١٩.٥ دورسينه١٢٣ دوربازو٤٤ دورباسن١٢٤ سه ايكس/مناسب ٤٦تا٥٠ قد٧٥ آستين٥٩ سرشانه٢٠.٥ دورسينه١٢٤ دوربازو٤٦ دورباسن١٢٥

شوميز تانيا

198,000 تومان
نخ سبك و نازك رنگ ابي متفاوت/بدون كشساني كمي بدن نماست رنگ صورتي و ذغالي قدجلو٧٠ قدپشت٧٥ فيري سايز مناسب ٣٨تا٤٦-٤٨ دورسينه و باسن ١٢٦ دوربازو٣٦ سرشانه٢٣ استين٤٠ رنگ ابي قدجلو٦٤ قدپشت٧٢ فيري سايز مناسب ٣٦تا٤٠-٤٢ دورسينه و باسن١١٢ سرشانه١٠ استين٥٧ دوربازو٣٢

شوميز ملوري

145,000 تومان
نخي وارداتي سبك و نرم و خنك طوسي روشن،سبزحنايي زيتوني،ذغالي دودي،آبي نفتي قواره كمي آزاد مديوم / قد٦٨ آستين٦١ دورسينه١١٠ دوربازو٣٤ سرشانه١٦ لارج / قد٧٠ آستين٦٢ دورسينه١١٤ دوربازو٣٤ سرشانه١٧ ايكس لارج / قد٧٠ آستين٦٣ دورسينه١١٨ دوربازو٣٦ سرشانه١٧ دوايكس لارج / قد٧٠ آستين٦٤ دورسينه١٢٠ دوربازو٣٦ سرشانه١٧ 

شومیز آنوا

120,000 تومان
کتان نخ کاغذی باکیفیت،کشسانی ندارد قواره فیت Xs قد۶۱ آستین۵۵ سرشانه۹ دورسینه۸۴ دوربازو۲۸ S قد۶۳ آستین۵۷ سرشانه۱۰ دورسینه۸۸ دوربازو۳۰ M قد۶۵ آستین۵۹ سرشانه۱۱ دورسینه۹۲ دوربازو۳۲ L قد۶۷ آستین۶۰ سرشانه۱۲ دورسینه۹۴ دوربازو۳۲