شلوار دامين آبي

168,000 تومان
كرپ مازراتي گرم بالا تكرنگ/بدون كشساني/قواره كمي كوچك قد٩٠،فاق٢٥ ٣٦/دوركمر٦٨ دورباسن٨٢ دورران٤٦ ٣٨/دوركمر٧٠ دورباسن٨٦ دورران٤٨ ٤٠/دوركمر٧٦ دورباسن٩٠ دورران٥٠ ٤٢/دوركمر٧٨ دورباسن٩٢ دورران٥٢ ٤٤/دوركمر٨٠ دورباسن٩٤ دوروان٥٤ ٤٦دوركمر٨٤ دورباسن٩٦ دورران٥٦ ٤٨/دوركمر٩٢ دورباسن١٠٤ دورران٦٠ ٥٠/دوركمر١٠٠ دورباسن١٢٠ دورران٦٢

شلوار ژيكو

285,000 تومان
جين وارداتي پشت كمر كش بدون كشساني/مام استايل تكرنگ ذغالي تيره m قد٩٥ فاق٣٥ دوركمر٦٤ باكشساني٧٨ دورباسن١٠٢ دورران٦٠ عرض دمپا١٨  l قد٩٥ فاق٣٥ دوركمر٦٦ باكشساني٨٠ دورباسن١٠٦ دوروان٦٢ عرض دمپا١٩ xl قد٩٦ فاق٣٧ دوركمر٧٠ باكشساني٨٤ دورباسن١٠٨ دورران٦٤ عرض دمپا١٩

شلوار سوبرانا

255,000 تومان
جین وارداتی بدون کشسانی فاق بلند، مام استایل L/قد۱۰۰،فاق۳۳،دورکمر۷۲،دورباسن۱۰۶،دورران۶۸،عرض دمپا۲۰ Xl/قد۱۰۵،فاق۳۵،دورکمر۷۶،دورباسن۱۱۰،دورران۷۰،عرض دمپا۲۰

شلوار شوكاي

285,000 تومان
جين كاغذي وارداتي بدون كشساني كمربنددار/فاق خيلي بلند اسمال/قد٩٣ فاق٤٠ دوركمر٦٦ دورباسن٩٢ دورران٥٤ مديوم/قد٩٣ فاق٤٠ دوركمر٧٠ دورباسن٩٨ دورران٥٨ لارج/قد٩٥ فاق٤٠ دوركمر٧٦ دورباسن١٠٠ دورران٦٠

شلوار كاراز

215,000 تومان
بگ مازراتي پشت كمركش/باكيفيت دوركمر باكشساني نوشته شده ⚜️سایز ١/مناسب ٣٨،٤٠،٤٢ قد ۱۰۶ دور کمر ۹۲ دور باسن ۱۰۶ دور ران ۶۴ ⚜️سایز ٢ مناسب ٤٢،٤٤،٤٦ قد ۱۰۶ دور کمر ۹۶ دور باسن ۱۰۸ دور ران ۶۶ ⚜️سایز ٣ مناسب  ٤٦،٤٨ قد ۱۰۸ دور کمر ۱۰۴ دور باسن ۱۲۰ دور ران ۷۰ دور کمر ۹۶ دور باسن ۱۰۸ دور ران ۶۶ ⚜️سایز ۳ قد ۱۰۸ دور کمر ۱۰۴ دور باسن ۱۲۰ دور ران ۷۰