فروشگاه الیزه از سال 1397 فعالیت خود را اغاز کرد و رفته رفته فعالیت خود را بصورت حضوری انلاین گسترش داد.